U10 regioatlas

U10 regioatlas

Inzicht in resultaten en kansen voor regio-ontwikkeling

De U10 is het samenwerkingsverband van de gemeente Utrecht en de negen omliggende gemeenten: Woerden, Stichtse Vecht, De Bilt, Zeist, Bunnik, Houten, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. De gemeenten hebben een sterke onderlinge verbondenheid en maken gebruik van elkaars kracht. Inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en mede-overheden maken veel gebruik van de verschillende faciliteiten die de gemeenten gezamenlijk bieden. Daarnaast passeren, onderweg naar hun bestemming, miljoenen mensen de regio met auto of openbaar vervoer.

Hart van Nederland

De U10 is het hart van Nederland. Cijfers wijzen uit dat de bevolking blijft doorgroeien, dat de regio een sterke economie heeft en de mobiliteit alsmaar toeneemt. De regio scoort hoog in de ranglijsten op het gebied van wonen, werken, recreatie en economie en is hierdoor multi-excellent.

Ruimtelijke en economische samenhang

Aan Total Identity is gevraagd om een atlas voor de regio Utrecht vorm te geven, waarin door strategische en tactische informatie bij elkaar te brengen inzichtelijk wordt gemaakt waar de ruimtelijk-economische samenhang verder ontwikkeld kan worden. Een instrument waarmee door bestuurders van de U10 een gezamenlijke koers ontwikkeld kan worden en de reeds aanwezige samenhang in de toekomst versterkt kan worden.

Benadering vanuit de basis

Vanuit vier basisactiviteiten: Werken & Leren, Wonen, Recreëren & Beleven en Verplaatsen is onderzocht hoe de regionale samenhang, de onderlinge verschillen en de gezamenlijke identiteit van de tien gemeenten eruit zien. Per activiteit worden de meest relevante functies en bewegingen uitgelicht in de vorm van infographics en de betekenis voor mensen in de regio Utrecht zichtbaar gemaakt.


Zo brengen we de kracht van de regio in beeld en wordt de structuur van de regio de leidraad voor de ontwikkeling daarvan.

Winnaar van

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

U10 – Total Public 02

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

U10_Cover

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Contact: 
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op 

Edwin van Praet

Creative director
+31 70 311 05 36