TBI Duurzaamheidsverslag

TBI Duurzaamheidsverslag

Duurzaam door ketenintegratie

Duurzaamheid is voor TBI een centraal thema. Niet alleen voor het eigen handelen van de organisatie, maar vooral ook vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat wat TBI doet, heeft een belangrijke impact op de samenleving. De organisatie zoekt daarom intern steeds sterker de samenwerking: de gebundelde kennis van alle TBI-bedrijven vertegenwoordigt immers een enorme meerwaarde.

In 2011 is geïnvesteerd in een duurzaamheidsbeleid, dat nu is geïmplementeerd in alle circa 25 TBI-ondernemingen. Dankzij deze inspanningen kon over 2011 voor het eerst een duurzaamheidsjaarverslag worden uitgebracht, naast het eerder dit jaar verschenen reguliere jaarverslag over 2011.

Samenwerking stond in het jaarverslag 2011 centraal en is in het duurzaamheidsverslag vertaald naar: ‘samen meer mogelijk’. Duurzaam ondernemen vindt immers altijd in (keten)samenwerking plaats, omdat er meervoudige kennis voor nodig is. Om tot TBI-brede duurzaamheidsrapportage te kmen dienden de standaards voor duurzaam ondernemen voor alle 25 grote en kleine, onderling soms sterk verschillende ondernemingen gelijk te worden gehanteerd. Door het standaardiseren van de normen ontwikkelt TBI zich tot een krachtige, landelijk opererende duurzame marktspeler.

Total Public TBI Duurzaam Ondernemen

Total Public TBI Duurzaam Ondernemen

Total Public TBI Duurzaam Ondernemen

Total Public TBI Duurzaam Ondernemen

Total Public TBI Duurzaam Ondernemen