Samenwerken

Voor een succesvol resultaat is een mooie samenwerking onontbeerlijk.

Daarom streeft Total Identity altijd naar de optimale samenwerking, waardoor synergie (een meerwaarde) uit het partnerschap ontstaat. samenwerking ontstaat wanneer we samen met onze opdrachtgevers op één van onze expertisegebieden - identity, branding of internal branding - de juiste samenwerkingsvorm kiezen. Daarom bieden wij u vijf verschillende samenwerkingsvormen. In combinatie met onze expertisegebieden genereren deze de maximale synergie tussen uw ambitie en onze competenties. Voor een optimaal resultaat.

 

ONZE SAMENWERKINGSVORMEN

Project


Specifieke problemen vragen om gerichte oplossingen. In projectverband kunnen deelproblemen van processen of programma's worden benaderd of zelfstandige vraagstukken worden beantwoord. Dit soort vragen wordt ons gedelegeerd, meestal door de marketing- of communicatiestaf en wordt gemanaged op basis van TGKIO. Hier vindt u resultaten op het vlak van identity en branding.

Program

Soms gaat het niet om organisatieontwikkeling maar om de ontwikkeling van een specifiek thema. Dit benaderen we programmatisch, vanuit meerdere perspectieven en in zinvolle stappen. Dit levert clusters van projecten op die in samenwerking met (staf)directies worden ontwikkeld en waaraan KPI's ten grondslag liggen. Zie onder andere: Br(ik, Schiphol THEGROUNDS, IHC Merwede, etc.

Proces

Organisatieontwikkeling vraagt om een lange-termijnvisie. Daar waar behoefte is aan transformatie, ontwikkeling en reflectie geven wij onze dienstverlening vorm als een samenhangend proces in de tijd. Door nauwe betrokkenheid met de opdrachtgever komen we in de 'flow' van de ontwikkeling op basis van vertrouwen op het hoogste regieniveau. De volgende opdrachtgevers hebben voor deze aanpak gekozen: PinkRoccade Local Government, Vaillant, etc.

People

Vanuit hun expertises en fascinaties treden onze mensen in verbinding met hun opdrachtgevers: in co-creatie en voor een langere periode werken zij aan de ontwikkeling van uw organisatie. Via een detachering als co-pilot in de directiekamer of als gespecialiseerde toegevoegde waarde in de dagelijkse praktijk van de organisatie. Recentelijk kozen VBI en FVDAcademy voor deze samenwerking.

Products


Onze methodes en werkvormen ondersteunen onze samenwerkingsvormen. Ze zijn op afroep inzetbaar – incidenteel of tailor made voor uw project of proces: of het nu om een workshop gaat, een bedrijfsscan of een brandportal. 

INTERACTION & ACTIVATION

Communicatie in de 21e eeuw betekent Interaction & Activation. Vanuit de actuele technologische mogelijkheden wordt communicatie steeds meer transactioneel gedreven. Geautomatiseerde en contextgevoelige data gedreven communicatie maakt het mogelijk om uitermate nauwkeurige effectiviteitsmetingen uit te voeren en zo verdere conversie te bewerkstelligen. Dit is de dienstverlening die bij uitstek bij interactie en activatie hoort en dus bij Total Active Media gestalte krijgt.

Public & SustainablE

Maatschappelijk gedreven organisaties streven ambities na in het speelveld tussen burger, markt en overheid. Total Identity helpt organisaties bij het definiëren en vormgeven van hun opdracht in de publieke ruimte (public) en bij de doorlopende verantwoording van hun handelen (sustainable).

I-BASE total identity

brand engagement

high performing organization

CO-CREATION WORKSHOP

positionering total identity

branding total identity

Contact: 
Wilt u meer weten over onze opvattingen over de noodzaak tot samenwerking, neem dan contact op met: 

Harry Smeets

CEO
T +31 653 950 200

Martijn Arts

Service designer
+31 20 750 94 25

Hugo van den Bos

Brand builder, KoeweidenPostma
T +31 20 750 94 41