Re-branding van De Nederlandsche Bank

Re-branding van De Nederlandsche Bank

Stevig fundament, heldere horizon

Nieuw elan voor De Nederlandsche Bank

De afgelopen jaren is het vertrouwen in banken, verzekeraars en pensioenbeheerders ernstig geslonken, de toezichtrol van De Nederlandsche Bank kwam in die tijd onder druk te staan. 

Met de intrede van een nieuwe directie is er een veranderprogramma ingezet. Werken aan financiële stabiliteit en vertrouwen, is het motto. In het Europese veld is De Nederlandsche Bank aangesloten bij het Eurosysteem van de Europese Centrale Bank. De introductie van de bankenunie is kenmerkend voor de nieuwe (internationale) rol van DNB.
Deze veranderingen vormen het uitgangspunt voor de herpositionering en profilering van De Nederlandsche Bank. Het nieuwe elan van De Nederlandsche Bank is verwoord in een corporate story waarin de nieuwe merkwaarden doorklinken: toonaangevend, daadkrachtig, zichtbaar en stabiel.

Aan de basis sinds 1814

Uniek aan De Nederlandsche Bank is haar functie als centrale bank en haar bestaan sinds 1814. Haar continue rol schept ook een bijzondere verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor een ‘toekomstbestendige’ welvaart.
Vanuit haar kerntaken vervult DNB haar eigen specifieke rol. DNB als zichtbare partner en uitvoerder van ECB-besluiten, als stabiele factor voor betalingsverkeer en als onafhankelijk toezichthouder op de financiële sector. Zo is DNB al 200 jaar het financiële fundament onder Nederland. In het nieuwe corporate element komt die bijzonder relatie tussen taken en taakopvatting (rol) tot uitdrukking.
Met een heldere positionering en toegespitst internal branding-programma is DNB in staat die boodschap voor verschillende doelgroepen (financiële sector, publiek en educatie) relevant te maken. Daarmee herwint DNB op herkenbare wijze haar eigen unieke positie.

Nieuw logo DNB

DNB brochures

DNB grafiek
DNB brochures

DNB signing

Stevig fundament, heldere horizon

Een duurzaam logo verschaft DNB het symbolisch fundament om een heldere horizon te bepalen. De nieuwe stijl voor DNB bestaat uit een corporate logo en een integrale huisstijl met designprogramma’s voor alle on- en offline communicatie. De unieke positie wordt duidelijk in de meest basale benadering van een logo: de benadrukking van het woord ‘Nederlandsche’ in een abstract rechthoekig grondvlak. DNB is daarmee adaptief omdat vele contexten en doelgroepen te kunnen bedienen. Kleur speelt een belangrijke rol: de sector finance is dominant blauw, de kleur van onafhankelijkheid is paars. Dat heeft geleidt tot DNB Koningsblauw. September 2014 is de nieuwe huisstijl geïntroduceerd en het merk De Nederlandsche Bank in- en extern doorgevoerd. 
De viering van het 200-jarig bestaan van de bank was het moment om die nieuwe boodschap en logo te introduceren. Door middel van een wervende film en een overzichtsboek zijn direct betrokkenen bekend geraakt met het nieuwe merk.

Contact: 
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op 

Marco de Haan

Client director
+31 20 750 95 60

Dimitri van Loenen

Designer
+31 20 750 95 26