Hoorn

Om te voldoen aan de webrichtlijnen moest de gemeente Hoorn, zoals veel andere gemeenten, haar website moderniseren. De gemeente pakte dit breed aan, door ook de gemeentelijke visuele identiteit bij deze moderniseringsslag te betrekken. Met een gerestyled logo, een nieuwe huisstijl en een nieuwe website is Hoorn klaar voor de toekomst.

Logo: modern met historische roots

Mensen zijn vaak sterk gehecht aan het logo van hun gemeente. Zo ook in Hoorn, een stad met een rijk maritiem verleden die met trots zijn wapen met de eenhoorn voert. Gekozen werd voor een restyling van het logo, waarbij het digitaal geschikt is gemaakt, zodat het ook goed herkenbaar blijft op bijvoorbeeld een mobielje. Tegelijkertijd bleven de onderdelen qua ontwerp trouw aan de officiële heraldische beschrijvingen van begin 19e eeuw.

Het logo is een gestileerde versie van het historische wapen met de hoorn, en de eenhoorn als wapendrager, in de stijlkleuren rood, geel en blauw. Het logo is schaalbaar: hoe kleiner de ruimte, hoe meer nadruk op de essentie, bijvoorbeeld alleen de posthoorn als icoontje op de sociale media.

Huisstijl: kracht en lef

Het logo straalt de waarden en kwaliteiten van Hoorn uit: ondernemend, innovatief, in beweging... Het straalt ook kracht en trots uit, en die kracht past goed bij de formele rol van de gemeente: verlenen van vergunningen, duidelijke regels en procedures. Daarom is de huisstijl voor deze formele communicatie sober gehouden, met een prominente rol voor het logo.

Het stimuleren en betrekken van inwoners en ondernemers is de andere belangrijke rol van de gemeente. Hoorn legt verbindingen met en tussen de inwoners en ondernemers, en geeft hen de ruimte voor initiatieven. Deze rol wordt door het lijnenspel gesymboliseerd: de dynamische, veelkleurige lijnen tonen de lef van de gemeente om zijn nek uit te steken en los te laten. Bij deze publiekscommunicatie horen ook grote tekstkoppen, grote foto's en grote vlakken.

Website: dienstenplatform

Een website dient een duidelijk uitgangspunt te hebben, de vormgeving dient als belangrijkste informatie- en dienstenplatform nauw aan te sluiten bij de dienstverleningsvisie van de gemeente. Hoe beter de afstemming, hoe lager de druk op de duurdere dienstverlening via de telefoon of aan de balie. Dit uitgangpsunt is Hoorn Compleet. De bezoeker kan ervan uitgaan dat hij hier het antwoord op zijn vraag zal vinden en de dienst zal krijgen die hij wenst.

Atomic design

De website is  als atomic design ontwikkeld. De kleinste eenheden (bijvoorbeeld een button, link of icoon) zijn apart ontworpen en beschikbaar, zodat met de verzameling designs een nieuwe pagina snel kan worden samengesteld. Zeker in een realiteit met ontelbare soorten devices, browser- en systeemversies is deze flexibele manier van ontwerpen zeer efficiënt en onafhankelijk van het gebruikte cms-systeem toe te passen.

Contact: 
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op 

Dmitri Berkhout

Senior communication advisor
+31 20 750 95 12

Julius van der Woude

Creative director
+31 20 750 95 49