Onze waarden

Toen ik voor het eerst dit bedrijf binnenkwam, voelde ik dat het hier ergens over ging. Dat hier een groep mensen bezig was met een onderwerp. Dat dat onderwerp aan alle kanten bekeken, begrepen, toegepast en ontwikkeld moest worden. Dat dat gepaard ging met een zekere verbetenheid.

Het gaat hier niet over gedrevenheid. Het is een heilig moeten.

Ons onderwerp is design. Wij begrijpen design als het tastbaar en hanteerbaar maken van toekomst en thematiek, als het volgen van de noodzakelijke gedachte, als het implementeren van scenario’s, als het vormgeven van een land en een cultuur vanuit zijn essentie. Wij helpen ontdekken, stimuleren dromen, laten ontstaan, maken koers zichtbaar. Design is nooit een zijn maar altijd een worden, want wat er nu is dient kritisch bekeken en verbeterd. Wij zijn willens en wetens normatief en formuleren wetten.

Ons onderwerp is interactie en innovatie. Wij begrijpen virtuele domeinen als autonoom en meer dan aanvullend, want wat online ontstaat heeft repercussies voor de offline wereld en wat op één plek waar is heeft in een netwerk een andere betekenis. Wij voeden innovatie en maken het virtuele waar en tastbaar. Wij veranderen normen, modellen en beleving als een leidraad voor het denken. Wij aanvaarden dynamiek als een werkvorm.

Ons onderwerp is identiteit. Wij begrijpen identiteit in toepasbare zin als collectieve ambitie, als afkomst en toekomst tegelijk, als construct van de interactie met een omgeving, als gedeeld waardenstelsel. Identiteit is complex, omdat de essentie ervan, juist als we die trachten te vangen, zich aan ons onttrekt. Wij zijn op zoek naar de steen der wijzen. Het is een voortsnellende eindstreep, mede door ons toedoen.

Er is geen alternatief voor wat wij doen. Wij kunnen alleen bestaan op het hoge niveau waarop wij opereren. Zonder dat niveau zijn wij onszelf niet en kansloos.

Maar man – wat het ons en de wereld oplevert! Wat een verzameling aan denkkracht en kwaliteitsbesef. Wat een onuitgesproken, maar diep wederzijds begrip. Wat een vanzelfsprekende zucht naar vernieuwing, een onmisbaar doorzettingsvermogen.

Dat is waar ik bij wilde horen. Toen, nu, morgen.

Total Identity is een keuze.

Contact: 
Wilt u meer weten over onze waarden en normen, neem dan contact met ons op: 

Stijn van Diemen

Creative strategist
+31 (0)6 420 88 782