Digitale begroting

Op 2 oktober 2014 lanceerde de gemeente Amersfoort haar nieuwe digitale begroting. De uitdaging voor Total Active Media was om een interactieve, realtime tool te ontwikkelen die direct, tot in de details,  inzetbaar is. Het resultaat is op www.amersfoort.nl/begroting te bekijken.

Terug naar de gemeentensite

Tellen en vertellen – het resultaat telt

Amersfoort stelt als doel om de digitale begroting werkbaar te maken voor alle betrokkenen, zodat het begrijpelijk is voor zowel professionals als inwoners. Tijdens de productie werd er gelet op de toekomstbestendigheid van de tool. De digitale begroting is ontwikkeld als een meerjarenplan. Vanuit de begrotingsbedragen en prestatie-indicatoren wordt verteld waarom en hoe deze worden ingezet, en welke resultaten ze opleveren voor Amersfoort en de Amersfoorters.

Financieel en sociaal instrument

Amersfoort streeft ernaar om gemeentelijke informatie duidelijk en transparant te  communiceren. De digitale begroting maakt met behulp van heldere infographics en slimme functionaliteiten niet alleen de inzet van geld volledig inzichtelijk, maar ook de gemeentelijke doelen, hoe die worden bereikt en wat het resultaat is. Al met al maakt de nieuwe begroting optimale communicatie en samenwerking mogelijk tussen college- en raadsleden onderling, en tussen de gemeente en alle betrokkenen.

Jos van Winkel, Hoofd Strategie & Bestuur, geeft aan:
“We wilden niet louter een online doorvertaling van onze begroting, maar een instrument dat ons ook in een resultaatgerichte stand zou zetten, zowel inhoudelijk als qua werkwijze. Met deze nieuwe digitale begroting is de eerste stap gezet: een financieel en communicatief instrument dat alle betrokkenen verbindt op basis van gedeelde doelstellingen.” 

 

Contact: 
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op 

Martijn Arts

Service designer
+31 20 750 94 25