Jan Kranendonk

Jan Kranendonk

Business designer / Chief Intelligence

Jan Kranendonk (1985) studeerde Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft, met een masterspecialisatie in innovatie management. Zijn kennis van de economische aspecten van innovatie verdiepte hij aan de Chalmers University in Göteburg. Jan studeerde af op een model voor de ontwikkeling van internet startups, gericht op waardecreatie en customer development.

Jan heeft ervaring opgedaan in verschillende commerciële rollen in de internationale industrie. Hij voelt zich thuis in specialistische organisaties met complexe producten en diensten. Deze organisaties zijn van nature vaak technologie- en verkoopgedreven, maar zien steeds meer het belang van een op de markt en eindgebruiker gestoeld beleid. In deze complexiteit slaat Jan bruggen tussen marketing, sales en business development.

Jan is een design thinker, die complexe problemen met creativiteit benadert en altijd redeneert vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Hij is in staat om met integrale oplossingen te komen in de context van markt, organisatie en merk. 

Jan's internationale ervaring is bruikbaar voor bedrijven die over de grenzen (willen) kijken. Als creatieve professional heeft Jan zich gespecialiseerd in marketing, business development en innovatiemanagement. Voornaamste werkvelden van Jan zijn handel & industrie, ICT en zakelijke dienstverlening. Tevens werkt Jan aan toekomstgerichte projecten en initiatieven binnen de groeiende Total Identity Groep (Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Antwerpen). 

social media sales funnel

tooling

business model and value proposition design.png

Synergie tussen business, sales en marketing 

Een soepele samenwerking van marketing met business en sales is cruciaal om de gewenste organisatiedoelen te bereiken. Het is daarom zaak om deze afdelingen dichter bij elkaar te brengen. Om van grote toegevoegde waarde te zijn voor de business, moet de afdeling marketing en communicatie fysiek en ‘mentaal’ dichter naar de business en de salesorganisatie toe bewegen. Soms kan een marketingafdeling haar waarde explicieter maken door zich te richten op leadgeneratie en conversie. Het inrichten van een overkoepelende marketing- en salesfunnel is daarbij een bruikbaar instrument. 

Structuur en richting in startende teams

Herpositionering van een organisatie gaat vaak gepaard met de wens voor professionalisering van het interne marketingapparaat. Jan hield zich vanaf de werkvloer tot in de directiekamer bezig met marketing, communicatie en identiteitsontwikkeling. Hij is in staat om de strategische visie via tactische plannen door te vertalen naar operationele activiteiten. Zo kan een (marketing)afdeling efficiënt worden ingericht en op resultaat worden aangestuurd. Technologie speelt vaak een doorslaggevende rol om de gewenste effectiviteit te bereiken. 

Integraal service, product en business development

Door vanuit markt- en gebruikersinzichten op een integrale manier producten, services en businessmodellen te ontwikkelen, kan een organisatie zijn toekomst in eigen hand houden. Bedenken, ontwerpen, testen en valideren in korte cycli vergroot de slagingskans van innovaties. Marketing en productontwikkeling trekken hierin gezamenlijk op, waarmee marketing zich structureel verbindt aan de ontwikkelingsopgave van de organisatie. 

Specialismen/expertise

Jan Kranendonk

Contact: 
Wilt u in gesprek komen met Jan, neem dan direct contact op: 

Jan Kranendonk

Chief Intelligence
T +31 20 750 95 95