New economies, new services

New economies, new services

Het belang van hostmanship

Essay van Caro van Dijk
Met dank voor de ondersteuning aan
Milan Verbrugge en Hans P Brandt

De wereld raakt in steeds grotere mate verbonden. Niet alleen de wereldwijde mobiliteit is groter dan ooit, maar ook door de uitbreiding van toegang tot het internet (in al zijn vormen) is de wereld kleiner dan ooit. Communicatie gaat steeds sneller en reikt verder en verder. Dit heeft grote implicaties voor het functioneren van onze markten en economieën. In steeds kleinere mate - mede door de opkomst van supranationale organisaties als de EU - is het mogelijk individuele economieën te duiden. Grenzen vervagen op staatkundig en macro-economisch niveau. Tegelijkertijd valt er ook een ontwikkeling waar te nemen die nieuwe grenzen opwerpt: de toegang tot internet stelt ons in staat met meerdere individuen en groepen in contact te komen en er ontstaan op grotere schaal kleine subculturen en groepen. Gevolg is dat onze markten op basis van andere nieuwe regels en wetmatigheden functioneren.

De markt versplintert en polariseert en de toegangsdrempel om op grote schaal producten te verkopen ligt steeds hoger. Consumenten zoeken immers steeds meer hun eigen niche op. Het netwerk van menig groot producent raakt zo langzaam in verval. In het 'single purpose' netwerk - in klassieke termen de 'keten' – is het belang van producenten om producten te verkopen het enige doel van het netwerk. Deze eenzijdige agenda sluit steeds minder aan bij de diversiteit die de netwerken van tegenwoordig kenmerkt. Deze 'multi purpose' netwerken voeren dus steeds vaker de boventoon in het marktlandschap. Bedrijfsnetwerken en markten kunnen hun omgeving niet langer als passief beschouwen, benaderen en behandelen. Lees meer

Contact: 
Wilt u meer weten over hostmanship, neem dan contact met ons op: 

Hans P Brandt

Marketing strategist
+31 653 197 827