Davey Schreurs

Davey Schreurs (1992) volgde een bachelor Arts & Economics aan de HKU en een master Arts Management aan de Open University. Binnen deze opleidingen heeft hij zich ontwikkeld tot Design Thinker, gespecialiseerd in innovatiestrategieën gebaseerd op psychologie en creativiteit. Tijdens zijn master heeft hij meerdere technologiebedrijven in Silicon Valley geïnterviewd, waaronder Apple, Tesla, Google, Intel, IDEO, Stanford University & Levi's. Onlangs heeft hij zijn bevindingen gepubliceerd, en hij zet de opgedane kennis nu in bij Total Identity.

Davey heeft voor hij bij Total Identity kwam werken stages gelopen bij onder andere Royal DSM in het Innovation Center alsook bij Total Identity. Tevens heeft hij gewerkt voor Spektor Storytelling als Junior Product owner om Co-Creatie in kaart te brengen voor organisaties en deze te implementeren in een applicatie.

Davey’s kennis richt zich met name op de Front End van Innovatie, waar het "niet weten" leidt tot een concept.
Zijn wetenschappelijke interesse en het belang van creativiteit komen terug in zijn samenwerking met de klant, waarbij Human Centered Design het voortouw neemt. Naast het creëren van concepten richt Davey zich op de frontlinie van de online movements. Hij onderzoekt waar nieuwe innovaties ruimte bieden voor onze klanten en hoe deze geïmplementeerd kunnen worden in de dagelijkse praktijk.

Specialismen/expertise

Front End Innovation

problem solving probleem oplossing

marketing intelligence

Front End Innovation


In de beginstadia van innovatieprojecten ontstaat vaak veel fuzziness. Via de juiste onderzoeksmethode en creativiteit kan die fuzziness in deze fase als kracht worden ingezet. Via de State of Fuzziness (zie hieronder) kunnen teams de juiste balans vinden tussen creatieve vrijheid en de funneling naar concrete concepten voor verdere ontwikkeling. Het is Davey’s expertise om deze synergie te bewaken en de juiste strategie uit te voeren.

Creative & multidisciplinary problem solving 

Onze wereld kent talloze complexe vraagstukken waarvoor de antwoorden vaak niet direct voor de hand liggen. Davey is een creatieve strateeg die de visie op deze projecten in de beginfase in kaart brengt. Hij is erin gespecialiseerd de juiste kennis te vergaren uit verschillende kennisvelden en deze te koppelen aan de behoeften van de eindgebruiker. Deze zet hij om in concrete ideeën die in de testfase ingezet kunnen worden voor de realisatie van concepten.

Behavioural & cognitive psychology


Mensen staan centraal bij iedere interactie die wij ondernemen. Of het nou gaat om een tentoonstelling of om een simpele online aankoop. Davey bezit kennis over de gedragsuitingen en denkpatronen van groepen en individuen. Hij vertaalt deze kennis in producten die aansluiten op de cognitieve & gedragseigenschappen van de gewenste doelgroep. Denk hierbij aan het vrijmaken van endorfinen door gebruik te maken van de juiste kleur of gedrags
patronen in een communicatie in te zetten voor uw merk.

Cooperate | The Creative Normal

Cooperate | the creative normal

Fuzziness in a collaborative environment

The State of Fuzziness:
cooperative virtuosos searching for innovative solutions

  • Creating something new cannot be done without an eye on fuzziness
  • Fuzziness is unique and deals with uncertainty and complexity
  • Concrete: from emptiness to virtue
  • Fuzziness in a cooperative environment correlates with collective intelligence and means communication

Davey Schreurs

Introduction
‘I came to the conclusion that we should aspire to increase the scope and scale of human consciousness in order to better understand what questions to ask. Really, the only thing that makes sense is to strive for greater collective enlightenment.’
Elon Musk (Vance, 2012)

Elon Musk is the epitome of a futurist and big thinker in the 21st century. Aiming for moonshots that are hardly imaginable, and dedicating all his resources to these particular goals. Boosting electric cars, building an outer space society on Mars, bringing solar panels to the masses and managing the research and risks on Artificial Intelligence. Elon Musk is facing incredible challenges where there are no clear answers to his problems. He has to deal with a great amount of fuzziness and complexity where creative distortion is happening. The feeling, where you embrace a space area, where your instinct tells you something magical lies in the area of interest, but you cannot get a crisp image of the solution to solve this dilemma. It is a space many scholars, artists like Dali, and philosophers like Kant and Schopenhauer tried to wrap their minds around. 

Lees meer >