Live!

Elkaar spreken is het beste

Er zijn vele wijzen om informatie en kennis met elkaar te delen. Online mogelijkheden zijn talrijk, vanzelfsprekend en snel. Papieren kanalen zijn vaak geschikter voor onderwerpen die meer breedte of diepte behoeven. Audiovisuals (video en animatie) nemen de toeschouwer gemakkelijk mee in een wereld. Maar nergens wordt een onderwerp met zoveel betrokkenheid gedeeld als in live events.

Een congres, themadag, workshop of conferentie is een mogelijkheid om werkelijk met elkaar in gesprek te gaan, tot echte interactie te komen en te beleven wat het issue of thema in de volle betekenis inhoudt. Vaak een bron van inspiratie, meestal een totaalervaring, veelal het startpunt van relaties en projecten. Een goed event programmeert het onderwerp, verbindt daar mensen aan en geeft gevoel aan het vervolg.

Total Identity concipieert, programmeert en organiseert live events. Van groot tot klein. Van inhoud tot communicatie. Ontwerpt, kleedt aan en organiseert de dag zelf. Van eerste uitnodiging tot evaluatieverslag. Met de inzet van eigen tools zoals de Event Optimizer, inhoudelijke betrokkenheid, organisatorische kracht, ervaren mensen – en met veel plezier. Bel Ellen Bettonville, Stijn van Diemen of Annemarie van Noort voor meer informatie.

De Trenddagen van Brabant

In het Provinciehuis van Noord-Brabant vond een driedubbele lancering plaats: de livegang van kennisplatform BrabantKennis, de eerste editie van de tweejaarlijkse Trenddag en de presentatie van het rapport Kijk op Brabant, dat een actueel beeld biedt van de positie en performance van Brabant als kennis- en innovatieregio. Vanuit inhoud, vorm en multimediale toepassingen werd op deze dag de interactie gezocht met Brabantse burgers, bedrijven en instellingen.

Groen!

Samen met opdrachtgever RVO.nl (en in samenwerking met Energy Valley, Club2025, provincie Friesland en gemeente Leeuwarden) kleurden we Noord-Nederland groen. Op het vierdaagse event Groen in het WTC Leeuwarden ontmoetten groene topondernemers groene ondernemers uit met name Noord-Nederland, dat de ambitie heeft om uit te groeien tot de Energy Valley van ons land. Belangrijk onderdeel van de online campagne is de online conversatie (buzz) starten en aanjagen. Dit doen we door programmatisch de partners en sprekers te helpen bij het nog op het congres activeren en mobiliseren van hun Twitter-volgers en Linkedin-connecties.

De MOM Parade

De provincie Gelderland organiseerde een congres over de zogenaamde ‘Majeure Opgaven’: de beleidsonderwerpen die de bestuurskracht van de Provincie overstijgen en waarvoor dus samenwerking nodig is met andere partijen. Het congres diende het doel, in contact te komen met alle betrokkenen: beleidsmakers van alle bestuurlijke niveaus, ondernemers en anderszins betrokkenen. In De Vasim in Nijmegen werd een concept ontwikkeld onder de titel MOM Parade: een informele en bonte verzameling momenten, ‘voorstellingen’, openbare gesprekken met gedeputeerden, lokale bestuurders en ondernemers, presentaties en exposities, waaruit de bezoeker kon kiezen. De ‘MOM Parade’ creëerde de gewenste informaliteit in het congres, waarbinnen de bezoekers zich vrij voelden om rond te dwalen langs het gebodene en op ‘losse’ wijze met elkaar in gesprek te gaan.

Gala’s met een goed doel

Ruim 1.000 gasten, verdeeld over 102 tafels, in een magisch aangeklede Heineken Music Hall met een indrukwekkende line-up aan optredens; ziehier de bijzonder geslaagde 2015-editie van Amsterdam Diner, in het teken van het bestrijden van Aids en HIV. Onze Online Veiling App droeg effectief bij aan de recordopbrengst: 30% meer dan vorig jaar, in totaal 635.000 euro! Het was de eerste keer dat de 'stille' veiling via de App meer opbracht dan de live veiling. Onze Online Veiling App is de afgelopen jaren succesvol ingezet tijdens diverse gala's, waaronder het Gala van het Willem-Alexander Kinderfonds, dat zich inzet voor chronisch zieke en gehandicapte kinderen, Fonds Gehandicaptensport en Ronald McDonald Kinderfonds.

Samen werken aan een provincie

Tijdens het Congres 'Samen werken aan Gelderland' faciliteerde de provincie de gelegenheid en een raamprogramma; een honderdtal stakeholders verzorgde vervolgens evenzovele workshops, presentaties en discussies over oa. gebiedsontwikkeling, participatiemodellen, internationale samenwerking en de rol van kunst voor beleidsontwikkeling. 700 bezoekers op 5 verschillende locaties in de binnenstad van Arnhem namen deel aan het congres. Ruggengraat van het programma was de Event Optimizer.
Bij een  multi-locatie-evenement is van belang dat bezoekers zich op iedere locatie, maar ook op de route daartussen, zich steeds op het zelfde congres blijven bevinden. Dat lukte met een herkenbare congresstijl en aankleding. Daarnaast was Total Identity ook verantwoordelijk voor de organisatie van het congres: draaiboek, hospitality, catering, techniek, aankleding van de locaties en de routing, en de programmaregie op de dag zelf. In de evaluatie van het congres scoorden we daarvoor een 8,3!

Denken over live events

In het essay ‘Here we are. Over de kracht van het verschil’ wordt door Ellen Bettonville en Stijn van Diemen ingegaan op het activeren van cultuurverschillen door het inzetten van live events. Het essay besluit met een checklist voor uw eigen evenement!

Digital tooling: de Event Optimizer

De Event Optimizer is de ruggengraat van ieder congres. Alle communicatie vooraf, tijdens en achteraf kan plaatsvinden via deze tool: aanmelden, netwerken, een programma samenstellen, een reactie plaatsen, locaties vinden, evalueren… Bel Stijn van Diemen of Annemarie van Noort voor meer informatie!

Event Kijk op Brabant

Event Groen

Event MOM

Event

Event Gelderland

Event Kijk op Brabant

Contact: 
Wilt u meer weten over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op: 

Stijn van Diemen

Creative strategist
+31 (0)6 420 88 782

Annemarie van Noort

Operations director
+31 70 311 05 37