Identity driven innovation

Van inzichten en capaciteiten naar mensen en producten

Al deze eisen en ontwikkelingen hebben één ding gemeen: er moeten op vele momenten en niveaus zaken met elkaar worden verbonden. En hoe naadlozer deze verbindingen, hoe efficiënter en hoe beter de zorgbeleving van zowel de zorgverlener als de zorgvrager. PinkRoccade Healthcare, marktleider in software voor de zorg, is in staat deze verbindingen te faciliteren en van hoge kwaliteit te maken.

In de sector groeit het besef van de noodzaak van dialooggestuurde zorg: de zorgvrager regisseert zijn eigen zorgproces en maakt zo mede de zorg effiënter en van een betere beleving. Maar ook tussen zorgprofessionals onderling en tussen de professionals en de leveranciers van de sector, waaronder PinkRoccade Healthcare, vindt steeds meer dialoog plaats. Zo wordt wederzijds kennis opgedaan en start een proces van co-creatie van producten. In het geval van PinkRoccade Healthcare gaat het daarbij om die software die zorgwaarde creëert: door effiency, door een optimale zorgbeleving, door de mogelijkheid van verrijking van het aanbod door de zorgaanbieder.

Dan is van groot belang dat deze inzichten ook intern bij PinkRoccade Healthcare worden gedeeld en gedragen. Immers, de dialoog tussen het bedrijf en zijn opdrachtgevers vindt voor het grootste gedeelte plaats op de werkvloer en moet daar tot de juiste resultaten leiden. Dat vraagt om een volledig inzicht in de propositie van PinkRoccade Healthcare én in de eigen bijdrage daaraan van iedere medewerker en manager.

Zichtbaar maken en delen

Het inzicht in de markt en de propositie van PinkRoccade Healthcare zijn systematisch benaderd en besproken door het opstellen van een merkkompas. Identiteit, merk en profilering zijn vanuit uitgangspunten, koers en expressie beschreven. Het merkkompas is geen bijbel voor het merk, maar beschrijft het waarom, hoe en wat van de gewenste ontwikkeling van PinkRoccade Healthcare: de koers van de organisatie.

brand compassMerkkompas als sturingsinstrument
In een 3x3 structuur wordt Identiteit (bovenste laag), branding (midden) en profilering (onderste laag) afgezet met de wens tot gezamenlijke vertrekpunten (kolom 1), beleid (kolom 2) en uitwerking (kolom 3).

Een van de conclusies die op basis van die koers konden worden getrokken, is dat de producten van de organisatie centraal dienen te staan in het beeld. Software is de aanleiding en het einddoel van het denken van PinkRoccade Healthcare en noodzaakt tot een enerzijds analytische, anderzijds integrerende wijze van denken. Zo helpt de ontwikkeling van softwareproducten de sector denken over haar processen en heeft PinkRoccade Healthcare een unieke propositie.

Collectie van productmerken.

Het delen van inzichten binnen PinkRoccade Healthcare en met de klanten leidt tot een proces van co-creatie, dat per segment (cure, care en GGZ) benaderd wordt via het opstellen van een inhoudelijk gedreven customer journey. Via interviews met klanten en het ontdekken van de waarde van de metaforen die in die interviews een rol spelen, worden de werkelijke drijfveren blootgelegd en wordt verband gelegd tussen de benadering van PinkRoccade Healthcare en de echte behoeften van de klant.

Het merkkompas en de daarin verworven inzichten worden op meerdere wijzen expliciet gemaakt binnen en buiten de organisatie. Via een internal brandingprogramma, het vanuit de verworven inzichten opstellen van product- en bedrijfspresentaties, het opstrakken van het merkenpalet en het schrijven en publiceren van whitepapers die een beeld geven van het specifieke inzicht van PinkRoccade Healthcare in de problematiek van de zorgsector, wordt het beeld zichtbaar van een kennisgedreven organisatie die middels optimaal ontwikkelde softwareproducten een bijdrage levert aan zorgverbetering.

De zorg moet vernieuwen.

De zorgsector maakt lastige tijden door. In zowel de cure, de care als de GGZ stijgen de kosten en is de rem op die stijging nog niet gevonden. De overheid bezuinigt vanuit een macro-economisch perspectief. Tegelijkertijd wordt hoge en zichtbare kwaliteit vereist door zowel patiënten als verzekeraars, om de gewenste keuzevrijdheid daadwerkelijk te bewerkstelligen.
Er wordt vanuit verschillende perspectieven naar antwoorden gezocht: vanuit een toenemende marktwerking, die de zorgaanbieders middels concurrentie scherp en innovatief moet houden. Vanuit specialisatie en rationalisatie van het marktaanbod per regio. Vanuit een toenemende ketenintegratie, die moet zorgen voor meer efficiency maar ook voor meer samenwerking en product- ontwikkeling. En vanuit een toenemende vraag naar ondernemerschap van de zorgaanbieders zelf, die op aspecten als duurzaamheid, service design en nieuwe verdienmodellen zich kunnen profileren.

Twee begrippen staan centraal: efficiency en beleving van de zorg. Efficiency ontstaat door de steeds kortere ontmoeting tussen de zorgaanbieder en zorgvrager, door de toenemende specialisatie van zorgsegmenten in enerzijds interventies (cure en GGZ), anderzijds de zorgtaak (care). Dat vraagt om samenwerking en goed geborgde overdrachtsmomenten. Binnen deze efficiencyvraag moet de zorgvrager zich echter nog steeds veilig en begrepen voelen, en vraagt hij om een optimale beleving van de zorg.

Whitepaper: Van regelarm naar regelmatig.

Contact: 
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op 

Stijn van Diemen

Creative strategist
+31 (0)6 420 88 782

Hans P Brandt

Marketing strategist
+31 653 197 827