Holland Financial Centre

Holland Financial Centre

Succesvol samenwerken aan hoogwaardige financiële dienstverlening

Na een periode van modernisering van de wet- en regelgeving is het ministerie van Financiën in 2007 een project gestart om het vestigings- en investeringsklimaat te onderzoeken, en waar mogelijk te verbeteren. Daarbij werkt het ministerie samen met tal van partijen als Justitie, Economische Zaken, Sociale zaken en Werkgelegenheid. Uit onderzoek is gebleken dat door de internationalisering en beweeglijkheid van activiteiten bedrijven in de financiële sector erg onderhevig zijn aan veranderingen. Tevens bleek dat centra waar belanghebbenden samenwerken of hun zaken op elkaar afstemmen, succesvoller zijn in het behouden en verder ontwikkelen van hoogwaardige financiële dienstverlening. In reactie op deze uitkomsten is Holland Financial Centre opgericht.

De stichting Holland Financial Centre betreft een publiekprivate samenwerking. Het is een initiatief van verschillende partijen uit de financiële sector en de overheid. De stichting is medio 2007 opgericht. Tot de deelnemende partijen behoren banken, verzekeraars, handelshuizen, pensionfondsen en vermogenbeheerders, maar ook adviesbureaus, accountancy- en advocatenkantoren, de Rijksoverheid, AFM en DNB en de gemeente Amsterdam.

Strategie

Het Holland Financial Centre is een publiek- privaat platform met als doelstelling het verder ontwikkelingen van initiatieven die bijdragen aan het in stand houden van sterke, open en internationaal concurrerende financiële sector in Nederland zodat de werkgelegenheid kan worden behouden of zelfs groeien. HFC concentreert haar activiteiten op een aantal speerpunten. In deze focusgebieden heeft Nederland zich al bewezen en brengt globalisatie veel internationale expansie mogelijkheden. De Nederlandse financiële sector behoort tot de besten van de wereld op het gebied van:

 • Pensioenkennis en Administratie (Retirement management)
 • Goedkoop en efficiënt betalingsverkeer (Financial Logistics)
 • Effectenhandel (Trading Venue)
 • Duurzaamheid en financiële dienstverlening (Financial Sustainability)

Internationaal gezien kent HFC een magneetfunctie om Nederland te promoten als gunstig vestigingsklimaat voor het buitenlandse bedrijfsleven. Haar geografisch strategische ligging in combinatie met een goede bereikbaarheid en uitstekende infrastructuur is de reden dat vele Europese, Amerikaanse en Aziatische organisaties zich in Nederland hebben gevestigd. Onder andere Shell, Unilever, Philips, IKEA,
EADS en ING hebben hun wereldwijde hoofdkantoor in Nederland. Nike, Tata, Sabic, Sara Lee, Starbucks and Cisco kennen Nederlandse deuren als Europees hoofdkantoor European. De internationale oriëntatie en openheid naar buitenlandse investeringen zit ingebed in de Nederlandse cultuur en geschiedenis. Overige reden voor het bedrijfsleven om zich te vestigen in Nederland zijn:

 • Superieure logistiek en technologische infrastructuur
 • Hoop opgeleide, meertalige en flexible werknemers
 • Kwaliteit van leven
 • Gunstig fiscaal klimaat

In haar communicatie zal Holland Financial Centre continue de legitimatie van haar rol en activiteiten moeten aangeven door blijvend succesvolle initiatieven te ontplooien, te ontwikkelen en te bewijzen door deze succesvol te realiseren.

Concept

Total Identity heeft een beknopte visuele analyse gedaan op het gebied van kleurstelling en logogebruik bij een aantal concurrenten. Uit deze analyse is gebleken dat de visuele wereld van financiële centra gekenmerkt wordt door een overheersende blauw/witte kleurstelling en generieke symboliek - veelal geënt op de duiding van een centrum. Deze studie gaf veel inzicht om in de behoefte voor een opvallende, eigen en eigentijdse identiteit te kunnen voldoen. Het nieuwe logo refereert aan een drietal zaken:

 • Herkenning van de unieke propositie door een verticaal lezend woordmerk
 • Betekenis van financiële verkeer en economische groei door de symboliek van een financiële statistiek
 • Bevestiging dat het om de Nederlandse financiële sector gaat door de oranje kleur.

Om gericht op speerpuntniveau te kunnen communiceren, zijn er ten behoeve van marketingcommunicatie labels ontwikkeld voor Retire Management, Financial Logistics, Trading Venue en Financial Sustainablility (zie Doelstelling en Speerpunten). Het logo en de typografisch stijl kenmerken de visuele identiteit van het Holland Financial Centre. Aanvullend is een eigen beeltaal ontwikkeld die zich duidelijk onderscheid ten opzicht van geijkte beelden als attaché koffers en beelden van de beursvloer. In deze exclusieve zwart-wit fotografie is gekozen voor een fiets als metafoor en oer- Hollands symbool dat zich heeft bewezen als sterk en innovatief product.


Casebeschrijving

Succes matters

Het collectieve streven naar succes heeft concrete resultaten geboekt. De passende identiteit geeft zichtbaarheid aan deze resultaten. Initiatieven uit de markt op het gebied van nieuw en innovatief vermogensbeheer zijn in samenwerking met HFC verder ontwikkeld. Nieuwe bedrijven, strategische seminars, conferenties en forums met toonaangevende sprekers en deelnemers uit de hele wereld zijn daar goede voorbeelden van. Zo ook nieuwe initiatieven zoals de Duisenberg school of finance, HFC Plaza (het financieel starterscentrum aan de Zuidas) en het twee nieuwe kenniscentra (Centre voor Climate & Sustainability en het Centre for Retirement Management).

Contact: 
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op 

Hans P Brandt

Marketing strategist
+31 653 197 827

Bob van der Lee

Brand builder
+31 20 750 95 58