Gelderland gaat communiceren

Gelderland gaat communiceren

Een andere positie vraagt om echte interactiviteit

Provincies zijn in communicatieve zin een ingewikkelde bestuurslaag. De rijksoverheid en lokale overheden hebben taken die iedere burger en stakeholder rechtstreeks raken en zijn daarin dus ook goed begrijpelijk. De provincie opereert eerder kaderstellend, verbindend, afwegend – en dus op een voor veel doelgroepen vrij hoog abstractieniveau. Men kan zich afvragen: waar ís de provincie eigenlijk van?

Dat uitgangspunt hanteerden we bij het herijken van de communicatie van de provincie Gelderland. Het positioneren van de provincie benaderden we vanuit de relevantie van dit bestuur voor issues en thema’s die de maatschappij raken. Eerder dan procedures, taken, rollen en wet- en regelgeving, stelt Gelderland daarom voortaan onderwerpen centraal waarmee de provincie zich bezighoudt. De provincie communiceert door gespreksonderwerpen te agenderen en het gesprek tussen alle stakeholders mogelijk te maken. Zo wordt duidelijk, ‘waar de provincie Gelderland van is’.

De vernieuwde visuele identiteit van de provincie Gelderland is daarom gebaseerd op communicatie van inhoud. In de communicatie is veel ruimte gereserveerd voor tekstuele boodschappen, die centraal komen te staan in de communicatie. De beelden zijn sprekend, aansprekend en helder en laten vooral wat het onderwerp voor de Gelderse burger betekent.

In beelden en tone of voice staat de faciliterende rol van de provincie Gelderland voor de samenleving centraal. Er is geen claim op een onderwerp, maar de provincie agendeert en faciliteert het gesprek, de dialoog tussen burgers en maatschappelijke partners, ondernemers en andere overheden. De provincie is de afzender van onderwerpen die iedereen aangaan. Zo ontstaat er bij de ontvangers van de communicatie beeld en betekenis rond het begrip ‘provincie Gelderland’. Een beeld dat in een fijnmazige, gelaagde communicatiestrategie als werd vastgelegd: welke rol vervult de provincie Gelderland voor een bepaald onderwerp? En wat is de doelstelling daarbij? Dat bepaalt de wijze waarop de communicatie wordt vormgegeven.

Een tweede belangrijk uitgangspunt voor deze ‘wil tot communiceren’ was de principiële keuze voor het digitale domein, dat immers vele malen interactiever is dan het ‘papieren’ kanaal. Denkend vanuit de digitale omgeving ontstonden zo aanvullende uitgangspunten voor de presentatie van de identiteit van Gelderland: snel reagerend, initiërend, zich mengend in de discussie op andere platforms, zelf een platform biedend… maar ook vormgerelateerde consequenties als het opstrakken van de typografie en het uitgaan van een dominant liggend formaat als basis van de communicatie zijn gevolgen van deze keuze.

Door de inhoudelijke benadering van deze communicatie, die steeds opnieuw onderwerpen centraal stelt op een relevante, actieve en aansprekende manier, ontstaat een proces van ‘branding’, dat wil zeggen, een proces waarbij het merk provincie Gelderland in de hoofden van de stakeholders en de Gelderse burger een bepaalde betekenis krijgt. De betekenis die overeenkomt met de gekozen bestuursstijl en directievisie.

Borging

Het resultaat van deze strategische en creatieve exercitie werd op vele manieren uitgewerkt en geborgd. Door het delen van de uitgangspunten, werkwijzen en middelen met vele gremia, variërend van de communicatie-adviseurs tot programmamanagers, en van de stakeholders tot Gedeputeerde Staten. Door het ontwikkelen en activeren van inspirerende voorbeelden: PDF iconbestuursverslagen, social media, de website. Door het vormgeven van verschillende conferenties en bijeenkomsten, zoals Samen werken aan Gelderland, de MOM Parade en de ondersteuning van een ad-hoc denktank onder de titel De Kracht van Gelderland. Door het opzetten, monitoren en steeds verder verfijnen van een social-media campagne voor de website Gelderland Werkt. En door het vastleggen en bijhouden van de uitgangspunten en resultaten van de vernieuwing van de communicatie op een eigen identiteitsplatform via onze i-Base.

Zo is Gelderland niet alleen inhoudelijk, maar ook facilitair geëquipeerd om te communiceren. En daarmee de abstractie te overwinnen en relevant te worden voor de burgers, bedrijven en stakeholders van Gelderland en daarbuiten.

Gelderland communiceert

Contact: 
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op 

Stijn van Diemen

Creative strategist
+31 (0)6 420 88 782

Edwin van Praet

Creative director
+31 70 311 05 36

Annemarie van Noort

Operations director
+31 70 311 05 37