Gebouwen bewegen

Het is een ernstige kwestie, maar er staan steeds meer kantoorpanden leeg in Nederland. Het bedrijfsleven staat voor de uitdaging daar een antwoord op te vinden. Een van de oplossingen is voor deze gebouwen duurzame waarde te creëren door hun energiegebruik te verminderen of zelfs energieneutraal te maken. Gebouwen bewegen is een boek dat wordt uitgegeven op initiatief van Energiesprong (een programma van de SEV) en waarin aan de hand van reële voorbeelden wordt getoond met welke ingrepen een gebouw zowel kwalitatief wordt verbeterd als energieneutraal gemaakt.

Het boek is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het SEV-programma Energiesprong, de Transitieformule (een samenwerkingsverband van Architectenbureau Paul de Ruiter, ARUP, Fakton en Buro Van Miert) en Total Identity. In het boek komen vragen aan de orde die door gebruikers kunnen worden gesteld over de verduurzaming van hun gebouw en worden aan de hand van vier gebruikersprofielen en vier werkelijk bestaande gebouwen reken- en ontwerpvoorbeelden getoond. Op deze manier worden beleggers gestimuleerd middels een MVO beleid een verduurzamingsingreep aan hun panden te laten uitvoeren. Op basis van ontwerpen van Paul de Ruiter werd door ARUP uitgerekend welke effecten er ontstaan op het energiegebruik van het gebouw en door Fakton, welke rendementen en terugverdientijden er te verwachten zijn.

In opdracht van de Transitieformule heeft Total Identity gezorgd voor het concept, ontwerp en de uitvoering van het boek en de bijbehorende website. Het initiatief levert zowel een spectaculair boek als een handzaam gebruiksdocument op.

Total Public Gebouwen Bewegen 01

Total Public Gebouwen Bewegen 02

Total Public Gebouwen Bewegen 03

Total Public Gebouwen Bewegen 04

Total Public Gebouwen Bewegen 05

Total-Public Gebouwen Bewegen 06

Contact: 
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op 

Hans P Brandt

Marketing strategist
+31 653 197 827