De zorgzame autoriteit

De zorgzame autoriteit

Positionering en huisstijl voor de NVZ

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) verenigt een branche waarin nogal wat aan de hand is. De leden zijn mondig, vaak in het nieuws, opgenomen in de nodige politieke turbulentie en vaak zelf in beweging. Voor de branchevereniging betekent dat, dat de positie helder en sterk moet zijn, wil de missie ervan kunnen worden vervuld. In de afgelopen periode heeft de Vereniging zich daarom beraden op die positie en een aantal stappen gezet om die te verhelderen en te verstevigen. Een belangrijk moment daarin was het opstellen van de corporate story van de Vereniging.

Ook aan het draagvlak en de communicatie van die vernieuwde positie dient natuurlijk aandacht te worden besteed. En een belangrijk middel om veranderde ambities te tonen is een nieuwe huisstijl. Total Identity ontwikkelde een merkteken en een visuele omgeving die de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen neerzetten als een autoriteit: het aanspreekpunt van een zeer specifieke branche. De combinatie van een sterk en zakelijk merkteken met een warm kleurgebruik en een sprekende vormentaal tonen de Vereniging als een organisatie die weet waar ze heen wil en hoe ze dat moet bereiken, terwijl ze tegelijkertijd niet uit het oog verliest voor wie ze dat doet: uiteindelijk gaat het om het welbevinden en de veiligheid van de patiënt die door de leden wordt verzorgd.

De huisstijl wordt momenteel geïntroduceerd. Dat proces, dat immers goed zichtbaar is, wordt aangegrepen om aan het draagvlak van de nieuwe positionering te werken. De website is vernieuwd, de publicaties van de Vereniging krijgen een nieuwe structuur en vorm, het merkenbeleid is opgeschoond, de medewerkers worden betrokken door onder andere het in gezamenlijkheid werken aan de customer journey van de Vereniging en zo voort.

Total Identity ontwierp de huisstijl en de communicatiemiddelen (waaronder de nieuwe website) en ondersteunt de herpositionering van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen met strategisch en communicatiestrategisch advies.

Total Public_NVZ 01

Total Public_NVZ 02

Total Public_NVZ 03

Total Public_NVZ 04

Total Public_NVZ 05

Total Public_NVZ 06

Contact: 
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op 

Stijn van Diemen

Creative strategist
+31 (0)6 420 88 782

Edwin van Praet

Creative director
+31 70 311 05 36