De kracht van Vrouwe Justitia

De kracht van Vrouwe Justitia

Nieuw beeldmerk binnen de kaders van de huisstijl

De rechterlijke organisatie in Nederland (de rechtbanken, gerechtshoven, Hoge Raad, speciale organen en de toezichthoudende instanties op het geheel) organiseerde zichzelf in 2003 onder de naam 'de Rechtspraak'. Hét symbool van rechtspraak is natuurlijk Vrouwe Justitia. Maar op het moment dat de Rechtspraak ontstond, was dat symbool in gebruik bij het ministerie van Justitie. Daarom werd een ander beeldmerk ontwikkeld, dat zich richtte op het weergeven van de rol van de Rechtspraak: twee partijen die tegenover elkaar staan, met de rechter daartussen.

Voor de herkenbaarheid van de Rechtspraak bleek dat merkteken echter niet te voldoen. En omdat ondertussen de rijksbrede huisstijl werd ingevoerd en Vrouwe Justitia daardoor als het ware weer bevrijd werd, kwam ze weer beschikbaar voor de rechterlijke organisatie. Met het bekende en begrijpelijke symbool van de Vrouwe kan de Rechtspraak zichzelf daardoor herkenbaarder maken.

Nieuw beeldmerk binnen de kaders van de huisstijl

In 2014 werd een pitch uitgeschreven, waarbij de opdracht was een logo te ontwerpen waarin Vrouwe Justitia terug zou komen. Het nieuwe logo moest naadloos in de bestaande huisstijl passen, omdat de Rechtspraak een hoge mate van kostenefficiëntie nastreeft. Het formaat, de kleuren, de typografie en andere elementen van de huisstijl moesten hetzelfde blijven. Tijdens de pitchfase werden door een commissie vier  logo’s gekozen en ter beoordeling voorgelegd aan alle medewerkers van de Rechtspraak en aan duizend respondenten buiten de organisatie. Beide groepen kozen overtuigend voor het ontwerp van Total Identity: 65 procent van de medewerkers en 60 procent van de andere respondenten.

Eigenschappen & uitstraling

NIet iedere Vrouwe Justitia is het zelfde. Ze heeft attributen en kenmerken die haar rol en opvatting weergeven. De weegschaal is er altijd en staat voor de zorgvuldige afweging van belangen en bewijzen. Het zwaard, dat voor oordeelskracht staat, kan al dan niet worden getoond en geeft daarmee het verschil aan tussen 'beslechting' (zonder zwaard: we zoeken een oplossing) en 'berechting' (met zwaard: we vellen een oordeel). Haar afgewende of geblinddoekte ogen staan voor onpartijdigheid. In het ontwerp van Total Identity werd gekozen voor de geblinddoekte Vrouwe Justitia; een wegkijkende Vrouwe keert zich af, een geblinddoekte Vrouwe toont juist betrokkenheid en vertegenwoordigt zo de menselijke factor die essentieel is bij beslissingen die impact hebben op het leven van mensen.

Doordat de Vrouwe van onderaf getekend is, straalt ze fierheid uit en komt ze neutraal, krachtig en onafhankelijk over. Deze visualisatie sluit goed aan bij de waarden van de Rechtspraak: onpartijdig, daadkrachtig, professioneel en onafhankelijk. Het woordmerk 'de Rechtspraak' werd niet wezenlijk veranderd, maar wel aangepast aan de eisen van de tijd: de letters zijn anders getekend en anders gespatieerd, zodat ze in de toenemend online omgeving beter leesbaar zijn.

Zo komt Vrouwe Justitia weer thuis: daar waar de rechtspraak daadwerkelijk plaatsvindt.

 

Contact: 
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op 

Elisabeth Kroon

Advisor
+31 70 311 05 44

Edwin van Praet

Creative director
+31 70 311 05 36