Datavisualisatie

Het verhaal van de regio

Op basis van een analyse van data en feiten: ‘Waaruit bestaat de samenhang en verbondenheid van de regio?’ ‘Welke trends, thema’s en activiteiten zorgen voor de samenhang?’, wordt duidelijk op welke wijze hier vorm aan kan worden gegeven, zodanig dat de kernboodschap verteld gaat worden: het verhaal van de regio. Zo wordt vorm aan de inhoud, en inhoud aan de vorm gegeven.

Eigenschappen, samenhang en verbondenheid als kracht van de regio

Het creëren van bewustzijn van de kracht en samenhang van een regio zorgt voor verbondenheid met inwoners en trekt bedrijven aan. Voor bestuurders is er de urgentie om ambities te stellen, waardoor op basis van de eigenschappen de verbondenheid tussen mensen, organisaties, gemeenten binnen de regio een nieuwe impuls krijgt. Het zichtbaar maken van de kracht van de regio versterkt de identiteit en zorgt voor een herkenbare positie.

Data als basis

Total Identity werkt samen met organisaties en overheden aan de identiteit en positie van regio’s, onder andere door het visualiseren van data. Data zijn de basis voor het vaststellen van de economische en ruimtelijke kaders en het definiëren van collectieve ambities. Maar faciliteren ook de maatschappelijke dialoog in het krachtenveld tussen publiek, markt en, overheid.

'Als regio horen we vaak in Utrecht dat het profiel wat flets is. Het gaat heel goed, maar waar staat de regio nu eigenlijk voor? Dat is één van de dingen die we met deze regioatlas sterker proberen te krijgen. Waar liggen onze kwaliteiten en hoe verhouden we ons met andere regio’s.'

Ralph Kohlman
Procesmanager U10

Aangaan van de dialoog

De visualisaties dienen als strategisch instrument en inspiratiebron om samen met ‘game changers’: wetenschappers, bestuurders en ondernemers het gesprek te voeren over de toekomst van de regio. Op deze wijze wordt er richting gegeven aan de regio.


'We moeten meer gaan sturen met kennis. Kennis wordt altijd gezien als iets neutraals, maar kennis heeft juist een doel. Het bewerken van kennis levert contra-intuïtieve inzichten op en werkt hierdoor mobiliserend.'

Joks Jansen
Directeur BrabantKennis

Contact: 
Wilt u meer weten over dit product, neem dan contact op met: 

Elisabeth Kroon

Advisor
+31 70 311 05 44

Edwin van Praet

Creative director
+31 70 311 05 36