Kennis- en innovatiemotor van de groene sector

Kennis- en innovatiemotor van de groene sector

Merkdenken leidt bij Aeres tot allianties

Waarom Aeres?

Van Vmbo tot Hogeschool en van Praktijkcentrum tot InCompany-centrum: Aeres is de kennis- en innovatiemotor van de groene sector. Met vele leslocaties in groene provincies verzorgt Aeres agrarisch onderwijs voor vele duizenden studenten en professionals.

Total Identity ontwikkelde de nieuwe huisstijl en re-branding van Aeres. Joep Houterman, Vice-voorzitter College van Bestuur, legt uit welke ambitie, missie en visie achter de nieuwe koers schuilen. 

Aeres is een groene kennisinstelling die groeit en bloeit op een gezonde voedingsbodem van onderwijs, onderzoek en commerciële activiteiten. De groep heeft alle niveaus van het beroepsonderwijs in huis: praktijkonderwijs, Vmbo, Mbo, Hbo, Master en contract-onderwijs. Joep Houterman: "we bieden een compleet pakket rond leren, ontwikkelen en innoveren. Van melkveehouderij tot bloemsierkunst: voor elke beroepsgroep leveren we praktijkgedreven studenten af. Ze kunnen zo aan de slag of doorleren."

Merkdenken leidt tot allianties

De losse kennisinstellingen samenbrengen tot een herkenbare groep met één propositie, met die ambitie meldde Houterman zich een klein jaar geleden bij Total Identity.
"We waren een vrij grijze onderwijsmoloch met eenheden die allemaal hun eigen ding deden. Stuk voor stuk zeer ambitieus, maar de tijd was rijp om vanuit de inhoud al die clubs te gaan verbinden. Als we de krachten bundelen, kunnen we uitgroeien tot kennis- en innovatiemotor van de groene sector - daar geloof ik heilig in."
Inmiddels stelt hij tevreden vast dat merkdenken door steeds meer collega's wordt omarmd. "Zeker op nationaal en regionaal niveau, waar steeds meer allianties worden gesmeed. Mooi voorbeeld hiervan zijn het Mbo in Barneveld en de Hbo in Dronten, die nu samen optrekken in het opleiden van onder meer dierenartsassistenten en zo meer kunnen betekenen voor de paardensportsector. Ze zoeken elkaar dus op in de profilering en dat is makkelijker als je allemaal Aeres heet."

Talent voor groei

De pay off 'Talent voor groei' dekt wat Houterman betreft op verbeeldende wijze de lading. "Elkaar de ruimte geven om te groeien: op persoonlijk vlak, als netwerkpartner, als ondernemer en als sector - we willen er alle betrokkenen in ons speelveld mee aanspreken. Een docent kan bijvoorbeeld ook groeien door beter naar het bedrijfsleven te luisteren. Overigens is groei geen doel, maar we groeien wel, mede dankzij het feit dat we steeds vaker door de sector worden uitgenodigd als gesprekspartner."  

Verbinden op sectorthema's

Ook internationaal gezien heeft Aeres baat bij haar nieuwe identiteit. Houterman: "Tijdens handelsmissies zeggen we nu: wij zijn Aeres. Het is  een stuk makkelijker aan een Chinese landbouwdelegatie uit te leggen dat we een veelzijdige kennisinstelling zijn die de hele groene sector bedient. In het verlengde hiervan vinden we het belangrijk om bovenop de huid van de groene ontwikkelingen te zitten, zeker als het om de onderzoek en advies gaat binnen Aeres. Daarom zijn we nu bezig met het ontwikkelen van Aeres-thema's die aansluiten op de sectorthema's, zoals Agrofood & ondernemen en Leren & ontwikkelen. Hiermee kan elk Aeres-onderdeel zich straks profileren, richting zowel klanten als kennispartners." 

Aeres

Aeres


Eenheid in verscheidenheid

Felix Janssens, Creative Director bij Total Identity, vindt het dapper dat Aeres 'all the way' durft te gaan. "Kiezen voor  één sterk merk is een daad van formaat als je ziet waar Aeres vandaan kwam. Men heeft vol overtuiging gekozen voor een radicale transformatie."

Bob van der Lee, Brandbuilder bij Total Identity: "Aeres was eigenlijk een verborgen ‘back office’ holding label. De opgave was om voor samenhang en zichtbaarheid te zorgen, zowel intern als extern. Kortom: meer merk- en marktkracht in zowel positionering en profilering. Het grote gevaar bestaat dat juist met de discussie van schaalvergroting in het onderwijs een monolitisch merk zorgt voor een corporate saus die alle lokale uniciteit teniet doet. Wij wilden eenheid creëren met behoud van de unieke kwaliteit en boodschap op de verschillende niveaus. Vanuit een breed ingezet positioneringstraject met merkkompas-sessies hebben we samen met alle stakeholders de nieuwe positionering geformuleerd en deze zo ingericht dat ieder label hier nog zijn of haar unieke elementen en boodschap in kwijt kon. Voor Aeres Tech (Koudetechniek en Mobiele techniek) en Aeres Agree (arbeidsbemiddeling en loopbaanadvisering) hebben we bovendien de merkintroductie ontwikkeld."

De lerende en onderzoekende mens

Onderzoek, onderwijs en ondernemen vormen de drie basiselementen die zijn samengebundeld in het merk. Janssens: "De merkarchitectuur voorziet in iconen voor elk van de kennisinstellingen en ondersteunende divisies. De iconen staan symbool voor de lerende en onderzoekende mens in zijn groene omgeving. Al met al staat het nieuwe verhaal nu, en hebben we inmiddels ook een nieuw online platform ontwikkeld. Vanuit hier kunnen zowel het merk als de submerken zich gaan verbinden met hun doelgroepen, idealiter op basis van thema's die spelen in hun sector. "

Aeres

Aeres

Aeres

Aeres

Aeres
Aeres

Aeres

Contact: 
Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op 

Bob van der Lee

Brand builder
+31 20 750 95 58

Marco de Haan

Client director
+31 20 750 95 60

Dimitri van Loenen

Designer
+31 20 750 95 26